Sprawdź swoje zgłoszenia
Pobierz regulamin
Treść
GWARANTUJEMY BEZPIECZEŃSTWO TWOICH DANYCH OSOBOWYCH
Organizator akcji promocyjnej wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych osobowych jej uczestników odbywało się zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. „RODO”). Dane osobowe uczestników akcji promocyjnej są niezbędne organizatorowi akcji jedynie w celu jej przeprowadzenia, szczegóły w REGULAMINIE.
1. | 2019-05-14 | anastazja
2. | 2019-05-17 | Sławomir
3. | 2019-05-18 | Dariusz
4. | 2019-05-18 | Joanna
5. | 2019-05-20 | piotr
6. | 2019-05-23 | Agnieszka
7. | 2019-05-24 | Violetta
8. | 2019-05-24 | Violetta
9. | 2019-05-24 | Violetta
10. | 2019-05-24 | Violetta
11. | 2019-05-24 | Violetta
12. | 2019-05-24 | Violetta
13. | 2019-05-24 | Violetta
14. | 2019-05-24 | Violetta
15. | 2019-05-24 | Violetta
16. | 2019-05-24 | Violetta
17. | 2019-05-24 | Violetta
18. | 2019-05-25 | marcin
19. | 2019-05-25 | Dariusz
20. | 2019-05-25 | Dariusz
21. | 2019-05-25 | Michał
22. | 2019-05-25 | Michał
Sprawdź też
Oraz